Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuw verschenen bij Boeksjop Rinnah

12 artikelen
pagina 1 van 2
voorraad onbekend
€ 49,99

Magistraal referentiewerk voor 150 inheemse planten met prachtige illustraties.

Van de Oudheid tot vandaag verzamelden botanici hun kennis over kruidachtige planten in kruidenboeken. Kennis die vaak op ervaring, op proberen en mislukken gestoeld was en werd doorgegeven van generatie op generatie. De titel van dit boek, De historia naturalis, is een variant op de titel van het roemrijke werk van Plinius de Oudere. Deze Romeinse geleerde leert ons veel over wat men in de Antieke Oudheid wist over de werking van kruiden. Maar ook in de Lage Landen verzamelde men kruidenkennis: de Herbarijs (1351) en Den Herbarius in Dyetische (ca. 1500) vertellen in Oud-Nederlands over kwalen en welk kruid er tegen gewassen was. Rembert Dodoens, Matthias L' Obel en Abraham Munting kunnen niet ontbreken evenals de Flora Batava (1800-1934).

Dit magistrale referentiewerk laat 150 inheemse planten de revue passeren. Voor elk van deze planten krijg je een overzicht van wie wat wanneer wist (of niet wist) en waarvoor de plant door de eeuwen werd aangewend: om kwalen te genezen, om stoffen te verven, om ongedierte te bestrijden, om leer te looien, om voedsel te bewaren... Elke plant krijgt een prachtige illustratie waarbij men alle plantenbestanddelen en stadia van de plant kan bestuderen.Em. prof. dr. Marcel De Cleene is plantenfysioloog. Hij was werkzaam aan de UGent. Naast 150 wetenschappelijke publicaties heeft hij ook boeken geschreven over de relatie natuur/cultuur.

voorraad onbekend
€ 9,95

Wat andere christenen je kunnen aandoen, is soms zo pijnlijk dat je er nooit overheen lijkt te kunnen komen. Zulk leed is erger dan wat de wereld je aandoet. Velen raken daardoor hun geloof bijna kwijt. Hun getuigenis verstomt.

Voor hen heeft Gene Edwards dit bijzondere boekje geschreven. Wie zich door zijn verhaal laat meenemen, vindt genezing en herstel - anders en dieper dan verwacht.

Als je ooit onrechtvaardig behandeld bent door medechristenen, dan is dit een boekje voor jou.

Van de uitgever
Als jij dit boek gaat lezen, lees het biddend. Breng alles wat je niet begrijpt direct in gesprek met je hemelse Vader. Vraag bij alles wat je leest of de Heilige Geest je de juiste gedachten wil geven. Besluit vooraf dat je helemaal tot het einde door zult lezen. En als je tot de ontdekking komt dat de pijn van wat je is aangedaan nog springlevend is, breng het bij God en vraag Hem of Hij je bij de hand wil nemen en wil helpen om de weg zo te gaan dat Hij Zijn werk van herstel volledig in jou kan doen. Van harte Gods zegen!

voorraad onbekend
€ 12,50

We naderen de eindstreep: de dag waarop elke taalgroep op aarde toegang heeft tot het woord van God en kan begrijpen wat erin staat. Door technologische ontwikkelingen gaat het bijbelvertaalwerk steeds sneller. De Bijbel brengt op steeds meer plekken hoop, voor christenen en niet-christenen. Je kunt denken aan...

... die familie die huis en haard heeft moeten verlaten, en aan de andere kant van de wereld de kracht van Gods woord ontdekte in de taal van hun hart

... die man uit dat dorp in Kameroen dat overstroomde en waardoor talloze mensen verdronken. Hij overleefde, en doordat hij de Bijbel in zijn eigen taal ontving, gelooft hij nu dat God hem met reden gespaard heeft

... de mensen van de Yambetta-stam, die na een vreselijke gebeurtenis Gods boodschap van hoop gingen horen in hun eigen taal

... de hiv- en aidsslachtoffers uit Oeganda die zich hopeloos en afgewezen voelden, maar door vertaalde bijbelgedeelten in hun eigen Bwisi-taal nieuwe hoop kregen en weer toekomst gingen zien

... het Hdi-volk, mensen die geloofden dat liefde altijd moest worden verdiend, maar nu in hun eigen taal hebben geleerd dat God onvoorwaardelijk van hen houdt

... die man die Tennet spreekt en meer dan 1600 kilometer heeft gelopen om ervoor te zorgen dat andere mensen uit zijn taalgroep ook een bijbel krijgen die ze zelf kunnen begrijpen.

Het bijbelvertaalwerk gaat door. Er zijn op dit moment nog altijd meer dan 2000 taalgroepen die geen enkel bijbelwoord in hun eigen taal hebben. Ga met ons - Wycliffe bijbelvertalers - mee op reis in dit boek en ontdek welke rol God voor ons heeft weggelegd nu de eindstreep van het bijbelvertaalwerk in zicht is.

Uitgave in samenwerking met Wycliffe bijbelvertalers.

voorraad onbekend
€ 12,50

Ervaar je wel eens moeite met bidden? Veel mensen kennen dat. Met warmte, helderheid, humor en praktijkgericht onderzoekt Alistair Begg de gebeden van Paulus voor de gemeente in Efeze, om gewone christenen te laten zien hoe je kunt bidden met verwachting - waarom je zou bidden en wat je kunt zeggen. Paulus hield duidelijk van gebed, hij vond het avontuurlijk om te bidden - en dat kun jij ook zo gaan ervaren als je verwachtingsvol eert bidden.

voorraad onbekend
€ 16,95

Esthers ontroerende getuigenissen laten zien hoe God gewone situaties verandert in buitengewone avonturen met Hem. Ze daagt je uit lef te hebben, zodat de mensen om je heen Koning Jezus ontmoeten.

Dat ene stapje verder. Verlang jij ernaar om Gods liefde zichtbaar te maken voor de mensen om je heen? In Koninklijk en krachtig laat Esther Vorsterman van Oijen je zien dat het niet moeilijk is. Jij kunt het ook - als je in geloof een stapje verder gaat.Esthers ontroerende getuigenissen laten zien hoe God gewone situaties verandert in buitengewone avonturen met Hem. Ze daagt je uit lef te hebben, zodat de mensen om je heen Koning Jezus ontmoeten. Je maakt wonderlijke dingen mee als je leert te luisteren naar Gods stille, zachte stem. Ga jij ook dat ene stapje verder?

voorraad onbekend
€ 4,95

Maak iets bijzonders van de veertig dagen voor Pasen. Bestel de nieuwe scheurkalender!

40 dagen bergopwaarts
De nieuwe veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. Met voor iedere dag in de veertigdagentijd een bijbelse overdenking, weetjes én tips over hoe je een eerlijke en bewuste leefstijl in de praktijk brengt. Alles om je te inspireren in de tijd voor Pasen.

Het thema: Bergopwaarts
De nieuwe Veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. Met voor iedere dag in de veertigdagentijd een bijbelse overdenking, weetjes én tips over hoe je een eerlijke en bewuste leefstijl in de praktijk brengt. Alles om je te inspireren in de tijd voor Pasen. Bij de kalender zijn er veel gratis extra's voor kerken en gezinnen!

Dit jaar staat de ontmoeting met God centraal in de kalender. Want daar begint het allemaal mee. Door in Gods aanwezigheid te zijn ontdek je ook dat God je uitnodigt om zelf een rechtbrenger te worden.

In de Bijbel vinden de prachtigste ontmoetingen tussen God en mensen vaak plaats op of bij een berg. In de kalender staat dan ook elke week een ontmoeting op een berg tussen een Bijbels personage en God centraal.

Gezinsboekje bij de kalender
De veertigdagenkalender van Tear is zeer geschikt voor gezinnen. Jong en oud. Iedereen kan meedoen met de veertigdagenkalender. Om de teksten uit de kalender ook voor kinderen leuk en leerzaam te maken ontvang je bij de kalender een gezinsboekje die we hebben ontwikkeld in samenwerking met het tijdschrift Sestra Mama. Het boekje is geschikt voor kinderen tot 12 jaar.

voorraad onbekend
€ 27,50

Psalm 110 is de oudtestamentische tekst waaraan het Nieuwe Testament het meest refereert.
Die verwijzingen zijn te vinden in de synoptische evangeliën, de brieven van Paulus en Petrus en in Hebreeën. Vaak staan ze op cruciale plaatsen. Een diachrone en synchrone analyse van de psalm
vormt de basis voor het onderzoek naar de interpretatie ervan tot en met de eerste eeuw na Christus. Eerst onderzoekt de auteur de plaats van Psalm 110 binnen de Psalmen en de overzetting ervan in de Septuaginta (= LXXPs 109). Vervolgens inventariseert en analyseert hij alle nieuwtestamentische verwijzingen naar deze psalm en onderzoekt welke rol deze in de vorming van de nieuwtestamentische christologie heeft gespeeld. Een van de hoofdconclusies van deze studie is dat alleen LXXPs 109 en niet Ps 110 het nieuwtestamentisch gebruik mogelijk heeft gemaakt

voorraad onbekend
€ 15,95

Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat over belangrijke vragen rond het gezag van de Bijbel en over de relatie tussen geloof en wetenschap. Die verhouding raakt overigens niet alleen de vragen rond de eerste Bijbel hoofdstukken maar ook de vraag hoe je in allerlei wetenschappelijke discussies het gezag van de Bijbel laat prevaleren. Dit boek wil daarbij helpen. De drie auteurs behandelen vanuit verschillende invalshoeken belangrijke vragenwaar niet alleen studenten maar ook betrokken gemeenteleden mee te maken krijgen.

voorraad onbekend
€ 18,95

Wouter gaat in dit boek op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Hoe kunnen we als ondernemers bijdragen aan het welzijn van alle betrokkenen bij ons bedrijf en ons 'gezonde' eigenbelang?

'Het antwoord heeft hij gevonden door twee symbolische steden in de Bijbel met elkaar te vergelijken. De stad Babylon, als de stad van de mensen en de stad Jeruzalem, als de stad van God. Het boek trekt lessen uit het handelen, de geschiedenis en de toekomst van deze twee steden en past die lessen toe op ons ondernemerschap en zakendoen. Daarnaast besteedt Wouter uitgebreid aandacht aan 'christelijk ondernemerschap'. Wat houdt dat in en wat is er kenmerkend aan? Het boek is een verslag van persoonlijke verhalen, ervaringen en lessen waarmee Wouter andere ondernemers wil inspireren.

voorraad onbekend
€ 12,50

Bonhoeffer is als theoloog heel bekend geworden. Bidden met de Psalmen laat ons een andere kant van Bonhoeffer zien. In dit boek gaat hij uitvoering in op de bede 'Heer, leer ons bidden'. Hij doet dit aan de hand van de Psalmen, waarin hij verschillende gebedsonderwerpen onderkent, zoals de schepping, de wet, de Messias, de kerk en het lijden. Inclusief korte biografie van Bonhoeffer, geschreven door Eberhard Bethge.

Een inspirerend boek, geschikt voor persoonlijke overdenking en om weg te geven of cadeau te doen.