ANBI

Gegevens Publicatie ANBI - 2018 

Contactgegevens:
Naam: Stichting Christelijke Boeksjop Rinnah
RSIN: 806515983
Contactgegevens:
Peulenstraat 245
3371 AM Hardinxveld-Giessendam
www.rinnah.nl
info@boeksjoprinnah.nl 

Doelstelling:
Het doel van de stichting is verspreiding van Christelijke lectuur, muziek en multimedia om zo een bijdrage te leveren aan de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. 

Hoofdlijnen beleidsplan:
Gevarieerd aanbod
- Geďnformeerd blijven over nieuwe uitgaven en feeling houden met wensen van consumenten
Betrokken vrijwilligers
- Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het uitvoeren van de doelstelling. Hun diverse kerkelijke achtergronden dragen bij aan het welkom-gevoel van Rinnah
Fysieke winkel
- In een tijd waar internet een serieuze concurrent voor het MKB is, heeft Rinnah naast haar bedrijfsvoering nog de doelstelling van het verspreiden en de overtuiging dat dit het beste gaat in de fysieke winkel, waar mensen werken die, naast het reguliere winkelwerk en advies, ook beschikbaar zijn voor intermenselijke contacten.
Website
- De website zorgt voor een bescheiden bijdrage aan de exploitatie. Op deze manier kunnen we ook voor klanten op afstand service bieden.
Fondsenwerving
- Instandhouding van de fysieke winkel kan niet meer zonder fondsen. Om de winkel in stand te houden is het noodzakelijk om fondsenwervende activiteiten op te zetten. Hiervoor wordt de samenwerking met lokale kerken gezocht en via de nieuwsbrief aandacht gevraagd en de mogelijkheid geboden om als donateur Rinnah te ondersteunen. 

Functie bestuurders:
Voorzitter – dhr. P.T. (Peter) aan de Wiel 

Penningmeester – dhr. F.C.Th.M. (Frans) van der Staak 

Secretaris – vacant 

Beloningsbeleid:
Bestuursleden voeren hun bestuurstaken onbezoldigd uit. 

Vrijwilligers van Boeksjop Rinnah ontvangen geen vergoeding. Wel bestaat de mogelijkheid om gemaakte onkosten zoals reiskosten te declareren. 

Voor het waarborgen van de continuďteit en kwaliteit is gekozen om 2 FTE betaald personeel in dienst te hebben. Zij ontvangen hun beloning overeenkomstig de cao boek- en kantoorvakhandel. 

Actueel verslag: Activiteiten jaar 2018
- Ontmoetingsplaats
- Informatievoorziening
- In- en verkoop van actueel aanbod op gebied van lees-, luister- en studiemateriaal
- Onderhouden van website en klanten, geďnteresseerden betrekken door postings op sociale media.
- Presentatie verzorgen op braderieën
- Bijeenkomsten met en voor vrijwilligers organiseren 

Financiële verantwoording: