Shit my mar lek

Shit my mar lek
Titel: Shit my mar lek
Auteur: Meindert Bylsma
Bestelnr.: 9789089543653
Verschenen: 12 december 2014
Prijs : € 6,00
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
Plaats in winkelwagentje
Vorige
 
Let op: dit is een eBoek!
Meer informatie over het bestellen, downloaden en gebruiken van eBoeken
ePUB (watermerk) Type eBoek: ePUB
Beveiliging: Watermerk
 

Trije wat Ôldere manlju wurde op ferskillende plakken dea oantroffen. De plysje besiket ·t te finen wÛromt se `lek sketten binne. In sitaat by it finen fan ien fan de manlju: `Selsmoard, dat hie it moaiste west, dat joech minder rompslomp... Mar ja dat kaam net yn de beneaming. Is it boek in misdieroman? Dat soe sa mar kinne. In oar ferhaal begjint mei: Der wie ris in lÔn dat DellÔn hjitte. Krekt as yn in mearke. In mearkeboek? Dat soe ek kinne fansels. Troch it ramtferhaal binne allegearre oare ferhalen frissele dyt de lÛzer geregeldwei op e doele bringe. It sintrale tema dat de skriuwer oansnijt is de `minne situaasje fan it Frysk. Hy is der op in seldsume wize yn slagge de toan licht te hÔlden, of is dat mar skyn? Dit boek is de wer·tjefte fan de earste printing ·t 1998. In w¹nderlik ludyk boek, fol mei yn parabels en ferhalen ferpakte krityk, mar tagelyk iroanysk en humoristysk. Jelle Krol yn de Leeuwarder Courant Alles yn dit boek, fan mearke oant misdie, hat te krijen mei de delgong en de driigjende ¹ndergong fan it Frysk. Sjoerd Bottema yn Trotwaer Dit boek is d·dlik in gefal fan literÛr eksperimint: alles is tastien. Babs Gezelle Meerburg yn it Friesch Dagblad Meindert Bylsma (1941) waard berne yn Wergea. Hy folge in oplieding ta ¹nderwizer en joech in skoft les om utens. Pleage troch ¹nwennigens kaam er al gau wer yn FryslÔn (Kimswert) werom. Bylsma bleau oant syn pensjonearring learaar NederlÔnsk en nifeljen yn Harns. Hy is de skriuwer fan in grut oeuvre, sawol poÙzij as proaza, mei in opfallende kombinaasje fan boartlikens en earnst.

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product