Simmer

Simmer
Titel: Simmer
Auteur: Nyckle J. Haisma
Bestelnr.: 9789089543820
Verschenen: 17 april 2012
Prijs : € 5,00
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
Plaats in winkelwagentje
Vorige
 
Let op: dit is een eBoek!
Meer informatie over het bestellen, downloaden en gebruiken van eBoeken
ePUB (watermerk) Type eBoek: ePUB
Beveiliging: Watermerk
 

Foar Aent Obma, boeresoan en opgroeid op de famyljepleats oan it Dokkumer Djip, is FryslÔn yn syn jonge jierren te lyts. Hy swalket de hiele wrÔld oer en fia Amearika bedarret er yn Ynje. Pleage troch ¹nwennigens komt er nei in fearnsieu in simmer lang werom yn it HeitelÔn. Aent fynt byld en wÛzen fan FryslÔn en benammen fan it boerelibben ·t syn jeugd werom, sa't dy yn syn dreamen, de lange jierren om utens, fÛstset en idealisearre binne. De novelle Simmer ferskynde earst trije jier nei de dea fan Nyckle Haisma yn it literÛre tydskrift De Tsjerne. By gelegenheid fan de Fryske Boekewike 1948 waard it ·tj¹n as boekewikegeskink. Yn itselde jier krige de skriuwer foar Simmer post·m de Gysbert Japicxpriis. Hy wie de twadde auteur dy't de priis krige. Dit boek is de wer·tjefte fan de earste printing ·t 1948. Nettsjinsteande syn altemets kosmopolityske ynslach soe it Haisma nea net slagje om him oan tsjoen en byld fan FryslÔn te ¹ntwinen. Klaes Dykstra yn Lyts hÔnboek fan de Fryske literatuer Haisma hat hast deselde jefte as Obe Postma. Mei it bleate neamen fan 'e dingen kin er stimming oproppe. Ype Poortinga yn Frysk en Frij Hoe blijkt ook uit het bekroonde werk Simmer de diepe liefde voor Friesland van hem, die is heengegaan in de zomer van zijn leven, dat nog zoveel verwachtingen inhield voor de toekomst. By de ·trikking fan de Gysbert Japicxpriis

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product