Vrienden van Rinnah:

Bestuursinitiatief van Stichting Chr. Boeksjop RINNAH  

Hardinxveld-Giessendam december 2019 

Kan Rinnah blijven? 

Beste relatie,  

Velen dragen Rinnah een warm hart toe. Rinnah is al ruim 21 jaar een bron van het Goede Nieuws.
Mede door de verkoop van studieboeken, Bijbels, romans, muziek en beelddragers, cadeauartikelen, ansichtkaarten en meer. Niet alleen in Hardinxveld-Giessendam maar zeker ook in de wijde omgeving. Ook door middel van sociale media en de eigen Webshop.
Advies, en overzichtelijke presentatie, een up-to-date assortiment en invulling van persoonlijke wensen staan centraal. Rinnah werkt, naast enkele betaalde krachten, met veel vrijwilligers die het mede mogelijk maken, door steeds dienstbaar te zijn aan alle bezoekers en informatieverzoeken. 

Veel christelijke boekwinkels hebben de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten. Voor deze winkels zijn de redenen bijna gelijk: men bestelt meer online, leest minder, luistert muziek en kijkt beeldmateriaal via Spotify en Netflix. Voor Rinnah gelden deze ontwikkelingen ook. De omzet liep sinds 2011 terug met 24%. Waar mogelijk bespaart Rinnah kosten; koopt extra scherp in; past een sterk voorraadbeheer toe en de presentatie en het interieur geactualiseerd. 

De doelstelling van Rinnah is onveranderd: de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door middel van het geschreven Woord en andere media.
Rinnah heeft uw steun hard nodig! Onze relaties geven regelmatig aan dat Rinnah zeer zeker een algemeen maatschappelijke en kerkelijke betekenis heeft. Voor Hardinxveld-Giessendam en de regio.
Om de winkel te kunnen behouden in haar functie hebben wij (het bestuur) het initiatief genomen tot het in leven roepen van “Vrienden van Rinnah”. Met dit bestuursinitiatief willen wij het mogelijk maken Rinnah te behouden en de financiële tekorten op te vangen. Rinnah is een stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders doen hun werk ook pro Deo.  

Met een donatie/gift of legaat aan “Vrienden van Rinnah” kunt u meewerken aan het voortbestaan van 'Rinnah'.
Helaas is onze gemotiveerde aanvraag van de ANBI-status door de Belastingdienst afgewezen. Wij hopen dat het u niet zal weerhouden ons te steunen.
Weet u trouwens dat we de naam Rinnah verschillende keren in de bijbel tegenkomen? Vanuit het Hebreeuws betekent het: "een roep van vreugde, roepen, luid roepen in overwinning, zingen".
Hopelijk mag Rinnah nog lang als een vreugdevol lied blijven klinken. 

Het bestuur heeft (binnen de financiële structuur van Rinnah) een speciale bankrekening geopend bij de ING.
Het rekeningnummer is: NL68 INGB 0007 2275 27 , ten name van Vrienden van Rinnah. 

In de hoop op een positieve reactie uwerzijds, tekenen wij met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Christelijke Boeksjop RINNAH, 

Peter aan de Wiel, bestuursvoorzitter 

PS: Wij zullen zo vrij zijn u zo af en toe te herinneren aan onze 'Vrienden van Rinnah'-activiteit.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op vvrbestuur@rinnah.nl Voor ons Privacybeleid, zie onze Website.
Wij zullen adequaat reageren op uw vragen en opmerkingen.