Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Verschijnen binnenkort:

Deuteronomium Sacks, Jonathan
voorraad onbekend
€ 35,99

Deuteronomium
Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis vormt voor onze huidige westerse democratie. Vrijheid is hard werken; zij moet voortdurend worden geleerd, bevochten, beschermd én gevierd.

Deuteronomium heeft de opbouw van een klassieke verbondsakte tussen twee machthebbers: de akte vermeldt plaats en tijd, afspraken en getuigen, en de sancties bij niet nakomen. De inhoud van dit bijbelse verbond is evenwel ronduit revolutionair; het is namelijk een verbond tussen God en mensen, waarbij ze elkaar trouw en rechtvaardigheid beloven.

In Deuteronomium zet Mozes de verbondspolitiek uiteen. Samenleven in het beloofde vrije land, zo vertelt hij, moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te beschermen. Niemand mag vergeten worden, en niemand staat boven de wet. Iedereen plukt de vruchten van de welvaart, en iedereen zal naar vermogen zorg dragen voor zijn naaste en voor de samenleving als geheel. Nooit meer slavernij!

Extra: dit deel bevat uitgebreide registers bij de hele serie (thema's, personen, bijbelverwijzingen)

"Jonathan Sacks is een intellectuele reus. Hij weet inzichten uit de religie aan de moderne wereld te verbinden, en op een overtuigende manier het verhaal van het geloof opnieuw te vertellen. Een zeldzame prestatie." – Tony Blair

"Een must-read voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie." – TROUW * * * * *

voorraad onbekend
€ 8,45

Genade. Het is een prachtig woord met een nog mooiere betekenis. Onvoorwaardelijk liefdevol. Een bekend lied zingt niet voor niets: Uw genade is mij genoeg. Wat dat concreet mag betekenen in het moederschap onderzoeken we in het februarinummer van Sestra mama. Een nummer waarin je niets hoeft, behalve ontvangen. Lees verhalen over opvoeden zonder oordeel, eerste hulp bij ruzies tussen broertjes en zusjes en wat genade betekent als je leeft met een depressie. We bekijken het fenomeen 'mental load', gaan lekker naar buiten en nemen plaats op de biechtstoel: wat is de rol van zonde in de opvoeding van jouw kinderen? In het dossier pakken we uit met geschenken. Voor gelovige moeders die graag geïnspireerd, bemoedigd en uitgedaagd worden in alle rollen die het mamaleven kent, om te ontdekken: #zobenikmama.

voorraad onbekend
€ 13,99

Dit Creatief stoer bijbels dagboek helpt om God, jezelf en de Bijbel beter te begrijpen. De 40 overdenkingen in dit boek zijn verdeeld over acht thema's, zoals: Gods liefde, Wees dankbaar, Vertrouw op God, De toekomst tegemoet. Met op de linkerbladzijde steeds een dagstukje (een bijbeltekst en een korte reflectie of uitleg) en op de rechterbladzijde een creatieve verwerking. Terwijl je kind leest of creatief bezig is, leert hij/zij steeds meer over hoe je God, jezelf en anderen kunt liefhebben en mag het groeien in geloof. Een groot deel van de verwerkingen staat ook in de reeds verschenen 'roze' editie 'Creatief bijbels dagboek'.

voorraad onbekend
€ 26,99

Er zijn veel mensen met meningen: influencers, columnisten, mensen die cancelen en kritiek hebben, maar wie is een herder? Je merkt het gelijk als er geen herder is: in de jeugdzorg, bij de overheid of op school. Dan wordt het koud en hard en dan valt een kudde uit elkaar.
Een oude spreuk zegt: 'Er is geen profeet die geen schapen heeft gehoed.' Profetische mensen hebben iets herderlijks. Ze hebben mensen onder hun hoede gehad. Ze geven om mensen. Maar ze weten ook iets van kuddementaliteit, van verdwalen, van het duistere dal, van wolven en huurlingen.

In dit derde deel van 'Moderne profeten' gaat Kees van Ekris daarnaar op zoek: wat is een moderne herder? We kijken daarbij naar acht mensen: Nick Cave, Tomáš Halík, Ann Voskamp, Richard von Weizsäcker, Kaj Munk, Anne van der Bijl, Thomas Merton en frère Roger.

Stil tot God Ruitenburg, ds. P. van
voorraad onbekend
€ 12,90

Vriendschappelijke omgang met God: het lijkt onmogelijk. En toch kan het, omdat de verheven God Zijn eniggeboren Zoon mens liet worden om naast ons te komen staan. Hij daalt laag af, laat Zich vinden, spreekt van hart tot hart door Zijn Woord en de Heilige Geest. Daar is stille tijd voor, tijd om vriendschap met God te ervaren, om Zijn Geest in ons te laten werken.

Van nature zijn we vijanden van God. Alleen de Heere kan een honger naar Zijn vriendschap werken. Zonder deze vriendschap is stille tijd kaal en oppervlakkig. Maar wat is het rijk om dicht bij God te zijn. Dan kan stille tijd wonderlijk goed zijn. Hoe afhankelijker we van God zijn en hoe meer we Hem nodig hebben, hoe beter.

Robbedoezen Lagen, Gerjanne van
voorraad onbekend
€ 14,95

Als ouder heb je te maken met tal van opvoeddilemma's en soms vraag je jezelf af: doe ik het wel goed?

Gerjanne van Lagen ontdekte in een doos oude tijdschriften de opvoedadviezen van J. Waterink. In het destijds veelgelezen tijdschrift “Moeder” beantwoordde de pedagoog jarenlang vragen van moeders. Het verraste haar dat deze adviezen van bijna honderd jaar oud zó verfrissend waren: een verademing om te lezen. Gerjanne verzamelde in dit boek een veertigtal waardevolle opvoedingsadviezen en licht deze selectie per onderwerp persoonlijk toe, vanuit de wens om hiermee veel ouders van dienst te zijn.

Psalmen voor jou Westenbrugge, Carlien van
voorraad onbekend
€ 13,95

Bekende psalmverzen uitgelegd voor kinderen
Wat een rijkdom ligt er in de psalmen! Wat kan ons hart opengaan als we de psalmen zingen. Toch begrijpen kinderen niet altijd wat ze zingen. Veel psalmverzen bevatten woorden die we in het dagelijks leven niet meer gebruiken. Als we willen dat onze kinderen óók de rijkdom van de psalmen ontdekken, is het nodig dat we de inhoud aan hen uitleggen. Dit boek wil daarbij een hulpmiddel zijn. Met aansprekende voorbeelden probeert de auteur om bekende psalmverzen dichter bij de leefwereld van kinderen te brengen. Moeilijke woorden worden uitgelegd. Dit boek is geschreven met het oog op kinderen in de basisschoolleeftijd.

voorraad onbekend
€ 125,-

5-pak: Genesis + Exodus + Leviticus + Numeri + Deuteronomium
€ 125,00 In plaats van € 165,91

Paperback met flappen | 1900 blz. | Jaar van uitgave: 2024 |

Dat doet-ie anders nooit Heijningen, Annemarie van
voorraad onbekend
€ 17,99