Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Vrienden van Rinnah:

Bestuursinitiatief van:
Stichting Chr. Boeksjop Rinnah
te Hardinxveld-Giessendam

Peulenstraat 245 - 3371 AM
Hardinxveld-Giessendam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hardinxveld-Giessendam, april 2021

Nieuws en stand van zaken:

Hierbij leggen we verantwoording af over ons fonds 'Vrienden van Rinnah'
In de eerste plaats onze dank voor de vele positieve reacties en de bijdragen tot nu toe.

U kent onze doelstelling: 'Rinnah' behouden als Christelijke Boekhandel voor Hardinxveld-Giessendam en onze regio. Daarmee bijdragend aan de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus door middel van het geschreven Woord en andere media.

Wij zijn in december 2019 gestart met deze ondersteuningsactie.
• t/m 31 maart 2021 hebben we aan donaties € 3.483,55 ontvangen
• Onze directe kosten (porto, drukwerk, bankkosten) waren € 529,84

Financiële situatie van Rinnah: In 2019 is een verlies geleden van
€ 6.219. In 2020 een verlies in de gewone exploitatie van € 5.229
Door bijzondere baten van € 7.962, was er een overschot van € 2.733 (Vrienden van Rinnah en Schenking voorraad door een opgeheven collega-boekhandel).

Het 1e kwartaal 2021 liet een omzetdaling zien van 30,8%
Dankzij overheidssteun (NOW en TVL) en donaties van de Vrienden van Rinnah, hoopt Rinnah 2021 goed door te komen.

Het begrote tekort 2021 van € 9.500, is tevens het streefbedrag dat Rinnah, via donaties, in 2021 hoopt te verwerven.

Bedankt voor je support! Het bestuur van Rinnah

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur heeft (binnen de financiële structuur van Rinnah) een speciale bankrekening geopend bij de ING. Het rekeningnummer is: NL68 INGB 0007 2275 27, ten name van Vrienden van Rinnah.

PS: Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op vvrbestuur@rinnah.nl
Voor ons Privacybeleid, zie onze Website.
Wij zullen adequaat reageren op je vragen en opmerkingen.