Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Vrienden van Rinnah:


Peulenstraat 245, 3371AM Hardinxveld-Giessendam

Vrienden van Rinnah
Bestuursinitiatief van Stichting Chr. Boeksjop RINNAH te Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam, februari 2020

Beste relatie,

Kan Rinnah blijven?

Wij zijn zo vrij u te herinneren aan onze 'Vrienden van Rinnah'- activiteit.
In december 2019 deden we een eerste oproep om ondersteuning van RINNAH in de vorm van donaties
. Bij deze een update! Ook steeds te vinden op onze site www.rinnah.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Vrienden van Rinnah'

We zijn heel blij met de vele positieve reacties op ons initiatief om te komen tot communicatie met zovele Vrienden van Rinnah.
In december 2019 zijn we gestart met informatie doormiddel van een Vriendschapsverzoek in de vorm van een toonbankkaart.
Ook hebben wij kerken en instellingen en persoonlijke vrienden en bekenden benaderd.

Ruim 30 x hebben wij een donatie ontvangen.
In december voor totaal € 770 en in 2020 t/m begin februari € 395

Zojuist zijn de jaarstukken van Rinnah in het bestuur besproken.
In 2019 is een verlies geleden van € 6.200. Voor 2020 is een tekort begroot van € 9.000.
Dat laatste bedrag, € 9.000, is tevens het streefbedrag, dat Rinnah hoopt via donaties in 2020 te verwerven.
Medewerkers en bestuur zijn zeer gemotiveerd om met Rinnah blijvend bij te dragen aan de verspreiding van de Blijde Boodschap van Jezus Christus.
Aan deze wereld, en meer specifiek aan jong en oud in Hardinxveld-Giessendam en wijde omgeving.

Dank voor Uw bijdrage!

Het bestuur van Rinnah (vvrbestuur@rinnah.nl)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur heeft (binnen de financiële structuur van Rinnah) een speciale bankrekening geopend bij de ING. Het rekeningnummer is: NL68 INGB 0007 2275 27, ten name van Vrienden van Rinnah.

Peter aan de Wiel, bestuursvoorzitter

PS: Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op vvrbestuur@rinnah.nl
Voor ons Privacybeleid, zie onze Website.
Wij zullen adequaat reageren op uw vragen en opmerkingen.